Language :

กมลพรรณ เกรียงเวทย์  (คุณกิ๊ฟ)

รู้สึกว่าใบหน้ากระชับขึ้น ใสมาก วิทยาศาสตร์ก้าวล้ำมากจริง ๆค่ะ ดีกว่าใช้เครื่องมือไฟฟ้าเปนไหน ๆ พวกคุณต้องมาลองเอง แล้วจะรู้ว่ามันตึงกระชับจริง ๆ

SK The Professional Skin Treatment Co., Ltd.

246 อาคาร ไทมส์ สแควร์ ชั้น 1 ห้อง 114 ถ.สุขุมวิท 12-14 คลองเตย กรุงเทพ 10110 ประเทศไทย โทรศัพท์ 02-253-6424 อีเมล์: info@esqay.com

Copyright ⓒ 2017 ESQAY All Rights Reserved.